Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Informacja telefoniczna DUS

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

ul. Żmigrodzka 141, 51-130 Wrocław

(NIP: 895-18-00-968)

e-mail: us0271@ds.mofnet.gov.pl

Skargi i wnioski przyjmuje Naczelnik Urzędu lub Pierwszy Zastępca Naczelnika codziennie w godzinach 10.00. - 14.00.- Sekretariat: tel. 71 32 36 800-804;  fax. 71 32 36 805
- Biuro podawcze: tel. 71 32 36 839
- Podatek VAT - Informacja ogólna: tel. 71 32 36 836
- Podatki dochodowe i majątkowe - Informacja ogólna: tel. 71 32 36 837
- Samorząd terytorialny (sprawozdania kwartalne): tel. 71 32 36 941 lub 917
- Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach: tel. 71 32 36 868, fax 71 32 36 953
- Identyfikacja i rejestracja podatkowa: tel. 71 32 36 865; 71 32 36 822; 71 32 36 823; 71 32 36 864
- Zamówienia publiczne: tel. 71 32 36 824; 71 32 36 866


- Kasy fiskalne  - Wrocław:

dla nr NIP z początkiem od 101 do 799 (tel. 71 32 36 909)

dla nr NIP z początkiem od 800 do 896 (tel. 71 32 36 876)

dla nr NIP z początkiem od 897 do 999 (tel. 71 32 36 871)

 

Rachunkowość podatkowa

VAT tel. 71 32 36 856-857, 863

CIT, PCC tel. 71 32 36 858-859

PIT tel. 71 32 36 860-861


Ulgi i zabezpieczenia:

udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: tel. 71 32 36 843; 71 32 36 855

zabezpieczenia i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe: tel. 71 32 36 851; 71 32 36 854

- Egzekucja administracyjna: tel. 71 32 36 849; 71 32 36 850
- Sprawy karne skarbowe: tel. 71 32 36 841;  71 32 36 842
- Kadry i szkolenia:  tel. 71 32 36 816

Krajowa Informacja Podatkowa
dla tel. stac.: 801 055 055
dla tel. kom. 22 33 00 330
kip@gov.pl
www.kip.gov.pl

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu dostosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.
Sala Obsługi Klienta (dalej SOK) zlokalizowana jest na parterze budynku, a stanowisko informacyjne przystosowane jest do obsługi osoby na wózku (obniżony blat). Na SOK znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej ruchowo, gdy zachodzi konieczność kontaktu z pracownikiem komórki organizacyjnej znajdującej się na wyższych kondygnacjach Urzędu – właściwy pracownik proszony jest na SOK. W budynku znajdują się windy, a przed budynkiem wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby pracownicy ochrony zapewniają wszelką niezbędną pomoc w poruszaniu się po terenie Urzędu.

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się


Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, oprócz wskazanych wyżej form kontaktu (telefon, faks, poczta elektroniczna) mogą, załatwiając sprawę w tut. Urzędzie, skorzystać z pomocy:

  • osoby przybranej tzn. każdej osoby wybranej przez uprawnionego, która ukończyła 16 lat;
  • pracownika Urzędu przeszkolonego w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym;
  • tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika wybranego przez uprawnionego;
  • tłumacza PJM, SJM, i SKOGN udostępnionego przez Urząd. W przypadku zamiaru skorzystania z tej formy pomocy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić ten fakt, co najmniej 3 dni robocze wcześniej, w dogodnej dla siebie formie (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W zgłoszeniu osoba uprawniona winna podać dane personalne i adresowe, dane kontaktowe oraz wybraną metodę komunikowania się. W przypadku braku możliwości realizacji usługi tut. Urząd zawiadomi o tym osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usługi lub inna formę realizacji uprawnienia.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.

Uwagi dotyczące strony oraz propozycje interesujących Państwa tematów prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Uwagi: