Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Formularze i wnioski

drukuj

Formularze podatkowe w formie elektronicznej lub z przeznaczeniem do wydruku, dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:  http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje

       -  krok I - w celu ich uzyskania wejdź w zakładkę FORMULARZE.

      

 

VAT-23

VAT-24
VAT-24 Informacja o wysokości należnej opłaty skarbowej: - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia VAT-24 - wynosi 160 zł (płatna na rachunek bankowy Gminy Wrocław: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, dowód wpłaty należy załączyć do wniosku, - opłata skarbowa od pełnomocnictwa do reprezentacji przed Urzędem (jeżeli jest udzielane) wynosi 17 zł, opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Wrocław: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, dowód zapłaty załączyć do wniosku. Do odbioru osobistego zaświadczenia konieczne jest aktualne pełnomocnictwo dla odpierającego i jego dowód osobisty lub paszport.

WNIOSEK O DOCHODACH

WNIOSEK O NIEZALEGANIU W PODATKACH

WNIOSEK O WYDANIE - VAT CZYNNY

WNIOSEK O WYDANIE - VAT UE

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU REZYDENCJI

ZAWIADOMIENIE (WYBÓR/ZMIANA ROKU PODATKOWEGO OSOBY PRAWNEJ