Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Praca

drukuj

Zainteresowanych pracą w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu prosimy o śledzenie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy oraz o przesłanie oferty zgodnie z treścią ogłoszenia. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.   

Aby oferta spełniała wymagania formalne powinna być złożona w wymaganym terminie oraz powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Ważne, aby składane oświadczenia były opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Nabór do korpusu służby cywilnej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Szczegółowy przebieg procesu naboru zawarty jest w wewnętrznej instrukcji urzędu.

Z osobą zatrudnioną po raz pierwszy w służbie cywilnej zawierana jest umowa o pracę na okres 12 miesięcy. W tym okresie pracownik odbywa służbę przygotowawczą oraz przeprowadzana jest pierwsza ocena pracownika. Uzyskanie pozytywnej pierwszej oceny jest warunkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Informacje o ofertach pracy w służbie cywilnej (administracji rządowej) można również znaleźć na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl

POWODZENIA!!! 

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA NABORÓW PRACOWNIKÓW

Szczegółowe informacje

Od 1 kwietnia 2015 r. oferty pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej we Wrocławiu http://bip.is.wroc.pl/

Praktyki dla absolwentów i studentów