Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Praca

drukuj

Zainteresowanych pracą w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu prosimy o śledzenie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy oraz o przesłanie oferty zgodnie z treścią ogłoszenia. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.   

Aby oferta spełniała wymagania formalne powinna być złożona w wymaganym terminie oraz powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Ważne, aby składane oświadczenia były opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Nabór do korpusu służby cywilnej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Szczegółowy przebieg procesu naboru zawarty jest w wewnętrznej instrukcji urzędu.

Z osobą zatrudnioną po raz pierwszy w służbie cywilnej zawierana jest umowa o pracę na okres 12 miesięcy. W tym okresie pracownik odbywa służbę przygotowawczą oraz przeprowadzana jest pierwsza ocena pracownika. Uzyskanie pozytywnej pierwszej oceny jest warunkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Informacje o ofertach pracy w służbie cywilnej (administracji rządowej) można również znaleźć na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl

POWODZENIA!!! 

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA NABORÓW PRACOWNIKÓW

Szczegółowe informacje

Aktualne oferty pracy zamieściliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.dus.wroclaw.pl

Praktyki dla absolwentów i studentów