Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Korekta deklaracji PIT-4

drukuj

Korektę deklaracji PIT-4 składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy we wcześniej złożonej deklaracji PIT-4 wykazali:
  • zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacilli zadeklarowany podatek,
  • zobowiązanie podatkowe w wysokości mniejszej od należnej,
  • wartości lub treści niezgodne ze stanem faktycznym, które nie wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego lub wysokość kwoty nadpłaty.
 
Składający:
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Dokumenty:
  • korekta deklaracji PIT-4,
  • pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
W górnej części skorygowanej deklaracji należy samodzielnie dopisać słowo "korekta".
W pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty należy wskazać, której pierwotnej deklaracji korekta dotyczy, uzasadnić przyczynę złożenia korekty oraz wskazać rozbieżności pomiędzy deklaracją pierwotną a korektą.
 
Terminy:
Korektę deklaracji PIT-4 należy złożyć w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę stanu faktycznego.
 
Sposób złożenia dokumentów:
Dokumenty można przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu za pośrednictwem poczty
lub złożyć
w Sali Obsługi Podatnika.
 
Opłaty:
Nie występują.
 
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)