Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Zaprzestanie ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej i odczyt kasy

drukuj

Odczyt pamięci kasy fiskalnej jest realizowany bez zbędnej zwłoki w obecności podatnika, serwisanta i pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu sporządzany jest protokół.

Dokumenty:
  • pisemne zawiadomienie o planowanym zakoñczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym lub wymianie pamięci fiskalnej,
  • wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy rejestrującej.
Sposób złożenia dokumentów:
Dokumenty można przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu za pośrednictwem poczty lub złożyć w Sali Obsługi Podatnika.

Realizacja:
Po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej podatnikowi jest przekazywany protokół z jej odczytu.
W przypadku zakoñczenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub wymiany pamięci fisklanej, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wykreśla kasę z ewidencji kas
rejestrujących.

Opłaty:
Nie występują.

Podstawa prawna:
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.)